Bản cập nhật KB5017390 cho Windows 11 v22H2 build 22621.598 hoặc 22622.598

Bản cập nhật KB5017390 cho Windows 11 v22H2 build 22621.598 hoặc 22622.598 Hôm nay có một bản cập nhật mới cho Windows 11 22H2. KB 5017390 tăng số phiên bản lên Windows 11 22621.598 và trong phiên bản thủ công hiện tại lên 22622.598. Lại có những thay đổi, được chia nhỏ cho các phiên bản riêng … Đọc tiếp Bản cập nhật KB5017390 cho Windows 11 v22H2 build 22621.598 hoặc 22622.598