Bản cập nhật thủ công KB5016701 cho Windows 11 build 22621.586 và 22622.586

Bản cập nhật thủ công KB5016701 cho Windows 11 build 22621.586 và 22622.586 Microsoft đã phát hành bản cập nhật tùy chọn mới cho Windows 11 22H2 (22621). Đây là bản cập nhật không bảo mật và sẽ được phân phối trong kênh beta. KB 5016701 tăng số phiên bản lên Windows 11 22621.586 và  Windows 11 … Đọc tiếp Bản cập nhật thủ công KB5016701 cho Windows 11 build 22621.586 và 22622.586