Tải xuống bản cập nhật KB5014770 cho Windows 11 v22H2 build 22621.160

Tải xuống bản cập nhật KB5014770 cho Windows 11 v22H2 build 22621.160 Windows 11 KB5014770 (Bản dựng 22621.160) hiện đang được tung ra cho người dùng trong Kênh Beta và đây là bản cập nhật xem trước tích lũy đầu tiên cho phiên bản 22H2 với một số tính năng mới, bao gồm hỗ trợ … Đọc tiếp Tải xuống bản cập nhật KB5014770 cho Windows 11 v22H2 build 22621.160