Tải xuống bản cập nhật thủ công KB5014958 cho Windows 11 build 22621.169

Tải xuống bản cập nhật thủ công KB5014958 cho Windows 11 build 22621.169 Microsoft đã phát hành Windows 11 bản dựng 22621.169 (KB5014958) cho Người dùng nội bộ Windows trên Kênh xem trước bản phát hành. Bản dựng mang lại những cải tiến cho File Explorer ở dạng Tab cũng như các bản cập nhật điều hướng mới. Nó … Đọc tiếp Tải xuống bản cập nhật thủ công KB5014958 cho Windows 11 build 22621.169