Tải xuống ISO Windows 11 v21H2 build 22000.832 & bản cập nhật KB5015882

Tải xuống ISO Windows 11 v21H2 build 22000.832 & bản cập nhật KB5015882 [Bản cập nhật 2022-07-21]: Microsoft đã chính thức phát hành KB5015882. Một thay đổi vẫn chưa được thực hiện. Do đó, số phiên bản của Windows 11 21H2 thay đổi thành 22000.832. Chúng tôi cũng đã cập nhật các bản tải xuống … Đọc tiếp Tải xuống ISO Windows 11 v21H2 build 22000.832 & bản cập nhật KB5015882