Windows 11 v23H2 Dev build 25145 mang đến cảnh báo OneDrive, mật khẩu quản trị cục bộ, v.v.

Windows 11 v23H2 Dev build 25145 mang đến cảnh báo OneDrive, mật khẩu quản trị cục bộ, v.v. Microsoft đã phát hành phiên bản Windows 11 Insider mới 25145 cho Dev Channel. Đây là bản phát triển Sun Valley 3 (Windows 11 23H2) dành cho Windows Insiders, cuối cùng sẽ trở thành phiên bản được phát … Đọc tiếp Windows 11 v23H2 Dev build 25145 mang đến cảnh báo OneDrive, mật khẩu quản trị cục bộ, v.v.