99% người dùng không biết iOS 14 có thể dùng thêm 5 tiếng khi hết pin

iOS 14 có thể dùng thêm 5 tiếng khi hết pin

Chế độ dự trữ năng lượng trong iOS 14 sẽ giúp bạn có thể dùng thêm iPhone nhiều giờ nữa khi hết pin.

99% người dùng không biết iOS 14 có thể dùng thêm 5 tiếng khi hết pin

LƯU Ý

Lưu ý : Tất cả các file download nếu có mật khẩu giải nén sẽ là baominh.tech
Gửi phản hồi