Trang chủ WIN-GHOST

WIN-GHOST

Tải Windows  – Tải Ghost máy tính – Download ISO Windows – Tải hệ điều hành Windows – Download file ghost máy tính – Tải Boot USB – Tải phần mềm dành cho Windows – Ghost tại Bảo Minh Technology

Tải về Windows 10 POTATO LTSB 2016 Build 14393.4889 Update 3 by Ghost Spectre

1
Tải về Windows 10 POTATO LTSB 2016 Build 14393.4889 Update 3 by Ghost Spectre Tải về Windows 10 v1607 POTATO (LTSB) Update 3 by Ghost...

Tải về Windows 10 x64 Pro v21H2 incl Office 2021 en-US JAN 2022 GEN²

1
Tải về Windows 10 x64 Pro v21H2 incl Office 2021 en-US JAN 2022 GEN² Tải về Windows 10 x64 Pro v21H2 incl Office 2021 en-US...

Tải về Windows 7 SP1 DUAL-BOOT 31in1 OEM ESD en-US JAN 2022 GEN²

0
Tải về Windows 7 SP1 DUAL-BOOT 31in1 OEM ESD en-US JAN 2022 GEN² Tải về Windows 7 SP1 DUAL-BOOT 31in1 OEM ESD en-US JAN 2022...

Tải về Windows 10 PRO build 19044.1499 v21H2 x64 En-US Pre-activated

1
Tải về Windows 10 PRO build 19044.1499 v21H2 x64 En-US Pre-activated Tải về Windows 10 PRO build 19044.1499 v21H2 x64 En-US Pre-activated là bản dựng...

Tải về Windows 7 SP1 Ultimate X64 Office 2016 ESD ENU JAN 2022 {Gen2}

0
Tải về Windows 7 SP1 Ultimate X64 Office 2016 ESD ENU JAN 2022 {Gen2} Tải về Windows 7 SP1 Ultimate X64 Office 2016 ESD ENU...

Phoenix LiteOS 10 Pro Plus (19044.1499)✯ Windows 10 Compact ✯ Lite ✯ Gaming

1
Phoenix LiteOS 10 Pro Plus (19044.1499)✯ Windows 10 Compact ✯ Lite ✯ Gaming Tải về Phoenix LiteOS 10 Pro Plus ✯ Windows 10 Compact ✯...

Tải về Windows 10 Pro v21H1 build 19043.1469 x64 Jan 2022 Pre-Activated

0
Tải về Windows 10 Pro v21H1 build 19043.1469 x64 Jan 2022 Pre-Activated Tải về Windows 10 Pro v21H1 build 19043.1469 x64 Jan 2022 Pre-Activated là...

Tải về Windows 11 Insider Preview Build 22538 ISO mang đến một số cải...

0
Tải về Windows 11 Insider Preview Build 22538 ISO mang đến một số cải tiến Tuần này, Microsoft đã công bố phát hành Windows 11 Insider Preview...

Tải về Windows 11 RTM Final v21H2 build 22000.434 No TPM 2.0 – Pre-Activated

3
Tải về Windows 11 RTM Final v21H2 build 22000.434 No TPM 2.0 - Pre-Activated Windows 11 RTM là viết tắt của 'Release to Manufacturing'. Nhà sản xuất...

Tải về Windows 10 Paranoid 2022 build 19044.1466 x64 (Dark + Light)

0
Tải về Windows 10 Paranoid 2022 build 19044.1466 x64 (Dark + Light) Tải về Windows 10 Paranoid 2022 build 19044.1466 x64 (Dark + Light) là...

Tải về Windows 11 v21H2 MUL 16in1 x64 – Integral Edition 2022.1.14 + Office...

0
Tải về Windows 11 v21H2 MUL 16in1 x64 - Integral Edition 2022.1.14 + Office 2021 Tải về Windows 11 v21H2 MUL 16in1 x64 - Integral...

Tải về Windows 10 Pro v21H2 x64 OEM ESD MULTi-7 JAN 2022 {Gen2}

0
Tải về Windows 10 Pro v21H2 x64 OEM ESD MULTi-7 JAN 2022 {Gen2} Tải về Windows 10 Pro v21H2 x64 OEM ESD MULTi-7...

Tải về Windows Server 2022 AIO build 20348.469 x64 en-ru JAN 2022

0
Tải về Windows Server 2022 AIO build 20348.469 x64 en-ru JAN 2022 Tải về Windows Server 2022 AIO build 20348.469 x64 en-ru JAN 2022 là...

Windows 10 Enterprise 2016 LTSB AIO (x86-x64) build 14393.4886 – JAN 2022

0
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB AIO (x86-x64) build 14393.4886 - JAN 2022 Tải về Windows 10 Enterprise 2016 LTSB AIO (x86-x64) build 14393.4886 - JAN...

Tải về Windows 7 SP1 X64 Ultimate 3in1 OEM ESD en-US JAN 2022 {Gen2}

1
Tải về Windows 7 SP1 X64 Ultimate 3in1 OEM ESD en-US JAN 2022 {Gen2} Tải về Windows 7 SP1 X64 Ultimate 3in1 OEM ESD en-US...

Tải về Windows 11 Insider Preview v22H2 Build 22533.1001 (x64) Non TPM 2.0

0
Tải về Windows 11 Insider Preview v22H2 Build 22533.1001 (x64) Non TPM 2.0 Tải về Windows 11 Insider Preview v22H2 Build 22533.1001 (x64) Non TPM...

Tải về Windows 10 v21H2 Build 19044.1499 AIO en-US (x64) MSDN

1
Tải về Windows 10 v21H2 Build 19044.1499 AIO en-US (x64) MSDN Tải về Windows 10 v21H2 Build 19044.1499 AIO en-US (x64) MSDN là bản dựng...

Windows 11 Pro v21H2 build 22000.466 Non-TPM 2.0 Compliant x64 En-US Pre-activated

0
Windows 11 Pro v21H2 build 22000.466 Non-TPM 2.0 Compliant x64 En-US Pre-activated Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.466 Non-TPM 2.0 Compliant x64 En-US...

Tải về Cake OS vs Dragoon X 10 Slim Windows 10 build 19044.1415 by...

0
Tải về Cake OS vs Dragoon X 10 Slim Windows 10 build 19044.1415 by TeamOS Tải về Cake OS vs Dragoon X 10 Slim Windows...

Tải về Windows 11 Compact/Lite & SuperLite build 22000.434 by TanTai310507

0
Tải về Windows 11 Compact/Lite & SuperLite build 22000.434 by TanTai310507 Tải về Windows 11 Compact/Lite & SuperLite build 22000.434 by TanTai310507 là bản dựng...

TIN MỚI