Tải về SketchUp Pro 2022 v22.0.316 + Repack – Phần mềm thiết kế 3D

Tải về SketchUp Pro 2022 v22.0.316 + Repack - Phần mềm thiết kế 3D SketchUp Pro 2022 là một ứng dụng mô hình 3D mạnh mẽ...

Tải về VariCAD 2022 v1.03 – Vẽ kỹ thuật cơ khí CAD 2D /...

Tải về VariCAD 2022 v1.03 - Vẽ kỹ thuật cơ khí CAD 2D / 3D VariCAD 2022 là một chương trình máy tính mạnh mẽ cho...

Home Designer Professional 2022 v23.3.0.8 – Phần mềm kiến ​​trúc 3D

Home Designer Professional 2022 v23.3.0.8 - Phần mềm kiến ​​trúc 3D Home Designer Professional là một phần mềm CAD trực quan cho phép bạn tạo và...

Tải về CADprofi 2022.05 Build 211130 (x64) plug-in bổ trợ cho các ứng dụng...

Tải về CADprofi 2022.05 Build 211130 (x64) plug-in bổ trợ cho các ứng dụng CAD CADprofi 2022 là một plug-in bổ trợ cho các ứng...

ESRI ArcGIS Pro 2.8.3 (x64) – Phần mềm vẽ bản đồ thông tin địa...

ESRI ArcGIS Pro 2.8.3 (x64) - Phần mềm vẽ bản đồ thông tin địa lý (GIS) ESRI ArcGIS Pro là một ứng dụng Hệ thống Thông...

progeCAD 2022 Professional 22.0.2.10 – Thiết kế kỹ thuật CAD 2D/3D

progeCAD 2022 Professional 22.0.2.10 - Thiết kế kỹ thuật CAD 2D/3D progeCAD Professional là phần mềm thiết kế có sự hỗ trợ của Máy tính...

Tải về VariCAD 2022 v1.02 – Thiết kế kỹ thuật cơ khí và CAD...

Tải về VariCAD 2022 v1.02 - Thiết kế kỹ thuật cơ khí và CAD 2D/3D VariCAD là một chương trình máy tính mạnh mẽ cho các...

Tải về ZW3D 2022 SP v26.00 (x64) – Chương trình thiết kế CAD/CAM 3D

Tải về ZW3D 2022 SP v26.00 (x64) - Chương trình thiết kế CAD/CAM 3D ZW3D 2022 là một chương trình CAD / CAM tất cả trong...

CADprofi 2022.01 Build 211109 (x64) plug-in bổ trợ cho các ứng dụng CAD

CADprofi 2022.01 Build 211109 (x64) plug-in bổ trợ cho các ứng dụng CAD CADprofi 2022 là một plug-in bổ trợ cho các ứng dụng CAD...

Tải về Proteus Professional 8.13 SP0 Pre-activated – Thiết kế mạch điện tử

Tải về Proteus Professional 8.13 SP0 Pre-activated - Thiết kế mạch điện tử Proteus là một phần mềm thiết kế hỗ trợ máy tính (CAD) mạnh...

Tải về V-Ray 5.20.01 cho SketchUp 2017-2021 – Plugin SketchUp kết xuất 3D

Tải về V-Ray 5.20.01 cho SketchUp 2017-2021 - Plugin SketchUp kết xuất 3D V-Ray 5 for SketchUp 2017 - 2021 là một plugin SketchUp để kết...

Tải về ARCHICAD 25 Build 4013 (Win / macOS) thiết kế kiến trúc 2D...

Tải về ARCHICAD 25 Build 4013 (Win / macOS) thiết kế kiến trúc 2D / 3D Graphisoft Archicad 25 là chương trình thiết kế kiến...

Tải về DipTrace 4.2.0 + Thư viện 3D (x64) thiết kế (PCB) mạch điện...

Tải về DipTrace 4.2.0 + Thư viện 3D (x64) thiết kế (PCB) mạch điện tử DipTrace là chương trình thiết kế mạch điện tử. Với môi trường...

Tải về Autodesk AutoCAD 2022.1 – Thiết kế kỹ thuật 2D- 3D

Tải về Autodesk AutoCAD 2022.1 - Thiết kế kỹ thuật 2D- 3D Tải xuống Autodesk AutoCAD 2022 cho Windows là phần mềm thiết kế và...

BackToCAD CADdirect 2022 v10.1 (x64) chương trình CAD 2D / 3D chuyên nghiệp

BackToCAD CADdirect 2022 v10.1 (x64) chương trình CAD 2D / 3D chuyên nghiệp BackToCAD CADdirect 2022 đây là một chương trình CAD 2D / 3D...

DipTrace 4.1.3.1 / 3.3.1.3 + Libraries – Thiết kế sơ đồ (PCB) mạch điện

DipTrace 4.1.3.1 / 3.3.1.3 + Libraries - Thiết kế sơ đồ (PCB) mạch điện DipTrace là một môi trường thiết kế EDA / CAD toàn diện...

Chief Architect Premier X13 v23.1.0.38 – Phần mềm kiến ​​trúc dành cho thiết kế...

Chief Architect Premier X13 v23.1.0.38 - Phần mềm kiến ​​trúc dành cho thiết kế nhà Tải xuống Chief Architect Premier X13 cho Windows PC, nó...

SketchUp Pro 2021 v21.1.299 – Thiết kế mô hình 3D chuyên nghiệp

SketchUp Pro 2021 v21.1.299 - Thiết kế mô hình 3D chuyên nghiệp Tải xuống SketchUp Pro 2021 cho Windows PC, nó rất hữu ích từ...

Simlab Composer 10.20.1 – Kết xuất 3D , phối cảnh 3D chuyên nghiệp

Simlab Composer 10.20.1 - Kết xuất 3D , phối cảnh 3D chuyên nghiệp SimLab Composer là một ứng dụng kết xuất 3D tiên tiến cho phép...

Tải về DipTrace v4.1.3 + 3D Libraries – Thiết kế PCB mạch điện tử

Tải về DipTrace v4.1.3 + 3D Libraries - Thiết kế PCB mạch điện tử DipTrace là chương trình thiết kế mạch điện tử với môi...

TIN MỚI