WINDOWS 10

Tải về Windows 10 – Ghost Windows 10 và bản dựng Windows 10 tùy biến như Windows 10 Lite – Windows 10 SuperLite, Windows 10 dành cho máy cấu hình thấp.

K Lite OS – Windows 10 Lite Enterprise LTSC 2019.3406 x64

0
K Lite OS - Windows 10 Lite Enterprise LTSC 2019.3406 x64 K Lite OS - Windows 10 Lite Enterprise LTSC 2019.3406 x64 là phiên bản...

RekOS – Windows 10 tuỳ biến cho người dùng chơi game

1
RekOS - Windows 10 tuỳ biến cho người dùng chơi game RekOS là một hình ảnh Windows 10 Lite tùy chỉnh được thiết kế cho Người chơi...

Windows 10 Black v22H2 build 19045.2075 Slim Pre-Activated by Kirk

1
Windows 10 Black v22H2 build 19045.2075 Slim Pre-Activated by Kirk Tải xuống Windows 10 Black v22H2 build 19045.2075 Slim Pre-Activated là bản dựng Windows 10...

Windows 10 Pro v22H2 Build 19045.2006 incl Office 2021 SEP 2022

0
Windows 10 Pro v22H2 Build 19045.2006 incl Office 2021 SEP 2022 Tải xuống Windows 10 Pro v22H2 Build 19045.2006 incl Office 2021 SEP 2022 là...

Windows 10 X-Lite ‘Resurrection’ (19044.2075) by FBConan

0
Windows 10 X-Lite 'Resurrection' (19044.2075) by FBConan Tải xuống Windows 10 X-Lite 'Resurrection' (19044.2075) by FBConan là bản dựng Windows 10 v21H2 Enterprise LTSC build...

Windows 10 Pro v22H2 build 19045.2075 x64_UEFI Pre-Activated

2
Windows 10 Pro v22H2 build 19045.2075 x64_UEFI Pre-Activated Tải xuống Windows 10 Pro v22H2 build 19045.2075 x64_UEFI Pre-Activated là bản dựng Windows 10 v22H2 cập...

Windows 10 Pro & Enterprise v21H2 build 19044.2075 x64 SEP 2022 Pre-Activated

0
Windows 10 Pro & Enterprise v21H2 build 19044.2075 x64 SEP 2022 Pre-Activated Tải xuống Windows 10 Pro & Enterprise v21H2 build 19044.2075 x64 SEP 2022...

Windows 10 Black v22H2 build 19045.2075 Full + WPI by Kirk – TeamOS

0
Windows 10 Black v22H2 build 19045.2075 Full + WPI by Kirk - TeamOS Tải xuống Windows 10 Black v22H2 build 19045.2075 Full + WPI by...

Windows 10 v21H2 build 19044.2006 (16in1) x86-x64 – Integral Edition 2022.9.14

1
Windows 10 v21H2 build 19044.2006 (16in1) x86-x64 - Integral Edition 2022.9.14 Tải xuống Windows 10 v21H2 build 19044.2006 (16in1) x86-x64 - Integral Edition 2022.9.14 là...

Windows 10 Enterprise LTSC 2021 v21H2 Build 19044.1889 Lite x64 by Ghost Spectre

2
Windows 10 Enterprise LTSC 2021 v21H2 Build 19044.1889 Lite x64 by Ghost Spectre Download Windows 10 Enterprise LTSC 2021 v21H2 Build 19044.1889 Lite x64 by...

Windows 10 Pro Lite AIO Build 1904X.1889 (x64) by Ghost Spectre

0
Windows 10 Pro Lite AIO Build 1904X.1889 (x64) by Ghost Spectre Tải xuống Windows 10 Pro Lite AIO Build 1904X.1889 (x64) by Ghost Spectre là...

Windows 10 v22H2 Build 19045.2006 AIO (x64) (Update 9/2022)

0
Windows 10 v22H2 Build 19045.2006 AIO (x64) (Update 9/2022) Tải xuống Windows 10 v22H2 Build 19045.2006 AIO (x64) (Update 9/2022) là bản dựng Windows 10...

Windows 10 v21H2 Build 19044.2006 AIO (x64) (Update 9/2022)

0
Windows 10 v21H2 Build 19044.2006 AIO (x64) (Update 9/2022) Tải xuống Windows 10 v21H2 Build 19044.2006 AIO (x64) (Update 9/2022) là bản dựng Windows 10...

Windows 10 Black Enterprise Super Lite LTSC build 19044.1949 by Kirk

1
Windows 10 Black Enterprise Super Lite LTSC build 19044.1949 by Kirk Tải xuống Windows 10 Black Enterprise Super Lite LTSC build 19044.1949 by Kirk là...

Windows 10 Enterprise LTSC 21H2 (OS build 19044.1889) Slim By Kirk

0
Windows 10 Enterprise LTSC 21H2 (OS build 19044.1889) Slim By Kirk Tải xuống Windows 10 Enterprise LTSC 21H2 (OS build 19044.1889) Slim By Kirk là...

Windows 10 Enterprise LTSC v21H2 build 19044.1889 Modded by Kirk

1
Windows 10 Enterprise LTSC v21H2 build 19044.1889 Modded by Kirk Tải xuống Windows 10 Enterprise LTSC v21H2 build 19044.1889 Modded by Kirk là bản dựng...

Redress OS – Phiên bản Windows 10 phong cách Windows 11

1
Redress OS - Phiên bản Windows 10 phong cách Windows 11 Redress OS là 1 bản dựng Windows 10 tuỳ biến với phong cách Windows...

Windows 10 Enterprise v22H2 build 19045.1949 + Office 2021 by Kirk

0
Windows 10 Enterprise v22H2 build 19045.1949 + Office 2021 by Kirk Tải xuống Windows 10 Enterprise v22H2 build 19045.1949 + Office 2021 by Kirk (TeamOS)...

Windows 10 Black v22H2 Slim build 19045.1949 by Kirk

1
Windows 10 Black v22H2 Slim build 19045.1949 by Kirk Tải xuống Windows 10 Black v22H2 Slim build 19045.1949 by Kirk là bản dựng Windows 10...

Windows 10 Pro & Enterprise v22H2 build 19045.1949 x64 Aug 2022 Pre-Activated

1
Windows 10 Pro & Enterprise v22H2 build 19045.1949 x64 Aug 2022 Pre-Activated Tải xuống Windows 10 Pro & Enterprise v22H2 build 19045.1949 x64 Aug 2022...

TIN MỚI