WINDOWS 10

Tải về Windows 10 – Ghost Windows 10 và bản dựng Windows 10 tùy biến như Windows 10 Lite – Windows 10 SuperLite, Windows 10 dành cho máy cấu hình thấp.

Tải về Windows 10 Enterprise LTSC CompactLite (17763.2090) by FBConan

0
Tải về Windows 10 Enterprise LTSC CompactLite (17763.2090) by FBConan Tải về Windows 10 Enterprise LTSC CompactLite (17763.2090) là bản dựng Windows 10 Enterprise LTSC...

Tải về Windows 10 Home – Compact / x64 / v20H2 & 21H1 by...

0
Tải về Windows 10 Home – Compact / x64 / v20H2 & 21H1 by Ghost Spectre Tải về Windows 10 Home – Compact / x64...

Tải về Windows 10 Pro/Enterprise v21H1 build 19043.1151 x64 En-US (Pre-Activated)

0
Tải về Windows 10 Pro/Enterprise v21H1 build 19043.1151 x64 En-US (Pre-Activated) Tải về Windows 10 Pro/Enterprise v21H1 build 19043.1151 x64 En-US (Pre-Activated) là bản dựng...

Tải về Dreamscapes 20H2 Pro – Windows 10 Pro 20H2 19042.1110 – TeamOS

0
Tải về Dreamscapes 20H2 Pro - Windows 10 Pro 20H2 19042.1110 - TeamOS Tải về Dreamscapes 20H2 Pro - Windows 10 Pro 20H2 19042.1110 -...

Tải về Windows 10 LTSC 2019 v1809 (x64/x86) UPDATE7 by Ghost Spectre

0
Tải về Windows 10 LTSC 2019 v1809 (x64/x86) UPDATE7 by Ghost Spectre Tải về Windows 10 LTSC 2019 v1809 UPDATE7 by Ghost Spectre là bản...

Tải về Windows 10 Enterprise 2019 LTSC x64 Lite (ISO 882MB) – TeamOS

0
Tải về Windows 10 Enterprise 2019 LTSC x64 Lite (ISO 882MB) Tải về Windows 10 Enterprise 2019 LTSC x64 Lite (ISO 882MB) là bản dựng...

Tải về Windows 10 Pro Lite Edition 21H2 19044.1149 (x64) Pre-Activated

0
Tải về Windows 10 Pro Lite Edition 21H2 19044.1149 (x64) Pre-Activated Tải về Windows 10 Pro Lite Edition v21H2 19044.1149 (x64) Pre-Activated là bản dựng...

Tải về Windows 10 v21H2 AIO build 19044.1149 (32in1) (x86-x64) by adguard

1
Tải về Windows 10 v21H2 AIO build 19044.1149 (32in1) (x86-x64) by adguard Tải về Windows 10 v21H2 AIO build 19044.1149 (32in1) (x86-x64) là bản dựng...

Tải về Windows 10 Enterprise 2019 LTSC AIO (x86-x64) by adguard

0
Tải về Windows 10 Enterprise 2019 LTSC AIO (x86-x64) by adguard Tải về Windows 10 Enterprise 2019 LTSC AIO (x86-x64) được xây dựng dựa trên...

Tải về Windows 10 v21H1 Pro build 19043.1147 CompactLite by FBConan

1
Tải về Windows 10 v21H1 Pro build 19043.1147 CompactLite by FBConan Tải về Windows 10 v21H1 Pro build 19043.1147 CompactLite by FBConan là bản dựng...

Tải về Windows 10 v21H1 PRO/ ENTERPRISE build 19043.1149 x64 (Pre-Activated)

0
Tải về Windows 10 v21H1 PRO/ ENTERPRISE build 19043.1149 x64 (Pre-Activated) Tải về Windows 10 v21H1 PRO/ ENTERPRISE build 19043.1149 x64 (Pre-Activated) là bản dựng Windows...

Tải về Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (17763.1999) x64 Lite & SuperLite

2
Tải về Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (17763.1999) x64 Lite & SuperLite Tải về Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (17763.1999) x64 Lite & SuperLite là...

Tải về Windows 10 Pro v21H2 build 19044.1147 x64 July 2021 Pre-Activated

0
Tải về Windows 10 Pro v21H2 build 19044.1147 x64 July 2021 Pre-Activated Tải về Windows 10 Pro v21H2 build 19044.1147 là bản dựng Windows 10...

Tải về Windows 10 v21H1 build 19043.1110 x64 Lite & SuperLite

1
Tải về Windows 10 v21H1 build 19043.1110 x64 Lite & SuperLite Tải về Windows 10 v21H1 build 19043.1110 x64 Lite & SuperLite là bản dựng...

Tải về Windows 10 v21H1 Skin macOS by ITCuongDang

0
Tải về Windows 10 v21H1 Skin macOS by ITCuongDang Tải về Windows 10 v21H1 Skin macOS là bản dựng Windows 10 v21H1 build 19043.985 được...

Tải về Windows 10 Pro v21H1 build 19043.1147×64 July 2021 Pre-Activated

2
Tải về Windows 10 Pro v21H1 build 19043.1147x64 July 2021 Pre-Activated Tải về Windows 10 Pro v21H1 build 19043.1147x64 July 2021 Pre-Activated là bản dựng...

Tải về Windows 10 Pro v21H1 build 19043.1110 (x64) Update 7/2021

0
Tải về Windows 10 Pro v21H1 build 19043.1110 (x64) Update 7/2021 Tải về Windows 10 Pro v21H1 build 19043.1110 (x64) Update 7/2021 là bản dựng...

Tải về Windows 10 Basix 10.5 Pro (Compact & SuperLite) 18363.1646 by FBConan

1
Tải về Windows 10 Basix 10.5 Pro (Compact & SuperLite) 18363.1646 by FBConan Tải về Basix 10.5 Pro (Compact & SuperLite) 18363.1646 là bản dựng...

Tải về Windows All 7 / 8.1 / 10 / 11 All Edition (85in1)...

0
Tải về Windows All 7 / 8.1 / 10 / 11 All Edition (85in1) (x86x64) June 2021 Pre-Activated Windows All in one 7 / 8.1...

Tải về MPB Pure (The Second) – Windows 10 PRO 21H1 19043.1081

2
Tải về MPB Pure (The Second) - Windows 10 PRO 21H1 19043.1081 Tải về MPB Pure (The Second) là bản dựng Windows 10 PRO 21H1...

TIN MỚI