WINDOWS 11

Tải về Windows 11 – Bản dựng Windows 11 – Windows 11 Lite – Windows 11 SuperLite – Windows 11 dành cho máy cấu hình thấp.

Windows 11 Pro v21H2 build 22000.708 TPM May-2022 – Pre-activated

0
Windows 11 Pro v21H2 build 22000.708 TPM May-2022 - Pre-activated Tải xuống Windows 11 Pro v21H2 build 22000.708 TPM May-2022 - Pre-activated là bản dựng...

Tải về Windows 11 Build 25126 phát hành trên kênh DEV Channel

0
Tải về Windows 11 Build 25126 phát hành trên kênh DEV Channel Microsoft vừa phát hành bản xem trước Windows 11 Build 25126 cho Người dùng...

Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.708 TPM (MSDN)

0
Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.708 TPM (MSDN) Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.708 TPM là bản dựng Windows 11 cập...

Tải về Windows 11 v22H2 build 22621.1 No-TPM 2.0_Support_Upgrade – en-US

0
Tải về Windows 11 v22H2 build 22621.1 No-TPM 2.0_Support_Upgrade - en-US Tải về Windows 11 v22H2 build 22621.1 No-TPM 2.0_Support_Upgrade - en-US là bản dựng...

Windows 11 v22H2 đang được hoàn thiện và Build 22621 có thể là RTM

0
Windows 11 v22H2 đang được hoàn thiện và Build 22621 có thể là RTM Bản cập nhật Windows 11 lớn đầu tiên của năm nay,...

BlackSt✫r 11 Pro – Windows 11 Pro Lite v21H2 build 22000.706 by FBConan

0
BlackSt✫r 11 Pro - Windows 11 Pro Lite v21H2 build 22000.706 by FBConan Tải xuống BlackSt✫r 11 Pro - Windows 11 Pro Lite v21H2 build...

Windows 11 Pro Lite Edition v21H2 build 22000.706 TPM x64 May 2022 Pre-Activated

0
Windows 11 Pro Lite Edition v21H2 build 22000.706 TPM x64 May 2022 Pre-Activated Tải xuống Windows 11 Pro Lite Edition v21H2 build 22000.706 TPM x64...

Windows 11 Pro & Enterprise v21H2 build 22000.706 TPM x64 May-2022 Pre-activated

0
Windows 11 Pro & Enterprise v21H2 build 22000.706 TPM x64 May-2022 Pre-activated Tải xuống Windows 11 Pro & Enterprise v21H2 build 22000.706 TPM x64 May-2022...

Tải về Windows 11 RTM Final v21H2 build 22000.675 Consumer Edition MSDN (x64)

0
Tải về Windows 11 RTM Final v21H2 build 22000.675 Consumer Edition MSDN (x64) Tải về Windows 11 RTM Final v21H2 build 22000.675 Consumer Edition MSDN...

Tải xuống Windows 11 Pro v21H2 build 22000.706 TPM x64 May 2022 Pre-activated

1
Tải xuống Windows 11 Pro v21H2 build 22000.706 TPM x64 May 2022 Pre-activated Tải xuống Windows 11 Pro v21H2 build 22000.706 TPM x64 May 2022...

Windows 11 Pro v21H2 build 22000.675 No TPM With Office 2021 Pro Plus (x64)...

1
Windows 11 Pro v21H2 build 22000.675 No TPM With Office 2021 Pro Plus (x64) Pre-Activated Tải xuống Windows 11 Pro v21H2 build 22000.675 No TPM...

Tải về Windows 11 v23H2 build 25120 (Sun Valley 3) trên kênh DEV

0
Tải về Windows 11 v23H2 build 25120 (Sun Valley 3) trên kênh DEV Microsoft đã phát hành phiên bản Windows 11 Insider phiên bản 25120...

Tải xuống Windows 11 Pro Ultra Lite v21H2 build 22000.675 by FBConan

1
Tải xuống Windows 11 Pro Ultra Lite v21H2 build 22000.675 by FBConan Tải xuống Windows 11 Classic Edition - Windows 11 Pro Ultra Lite v21H2...

Windows 11 Pro v21H2 SuperLite + SE + Compact build 22000.675 by Ghost Spectre

3
Windows 11 Pro v21H2 SuperLite + SE + Compact build 22000.675 by Ghost Spectre Tải xuống Windows 11 Pro v21H2 PRO SUPERLITE + SE +...

Tải về Windows 11 Pro v23H2 build 25115.1000 ✯ Bypassed + Untouched by FBConan

1
Tải về Windows 11 Pro v23H2 build 25115.1000 ✯ Bypassed + Untouched by FBConan Tải về Windows 11 Pro v23H2 build 25115.1000 ✯ Bypassed +...

Download Windows 11 v21H2 build 22000.675 AIO 16in1 x64 – Integral Edition 2022.5.14

1
Download Windows 11 v21H2 build 22000.675 AIO 16in1 x64 - Integral Edition 2022.5.14 Tải xuống Windows 11 v21H2 build 22000.675 AIO 16in1 x64 - Integral...

Tải về Windows 11 LiteOS v22H2 build 22621 with MS Store

1
Tải về Windows 11 LiteOS v22H2 build 22621 with MS Store Tải về Windows 11 LiteOS v22H2 build 22621 with MS Store là bản dựng...

Tải về Windows 11 v23H2 Build 25115 vừa phát hành thử nghiệm trên kênh...

2
Tải về Windows 11 v23H2 Build 25115 vừa phát hành thử nghiệm trên kênh DEV Windows 11 Build 25115 được phát hành với tính năng...

Tải về ISO Windows 11 build 22621 Insider kênh Beta (Update 5/2022)

0
Tải về ISO Windows 11 build 22621 Insider kênh Beta (Update 5/2022) Tải về ISO Windows 11 22H2 build 22621 Insider kênh Beta (Update 5/2022)...

Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.675 Non-TPM 2.0 – Pre-activated

1
Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.675 Non-TPM 2.0 - Pre-activated Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.675 Non-TPM 2.0 - Pre-activated là...

TIN MỚI