WINDOWS 11

Tải về Windows 11 – Bản dựng Windows 11 – Windows 11 Lite – Windows 11 SuperLite – Windows 11 dành cho máy cấu hình thấp.

Tổng hợp các bản dựng Windows 11 Stable cho máy cấu hình thấp

0
Tổng hợp các bản dựng Windows 11 Stable cho máy cấu hình thấp Bảo Minh Technology tổng hợp các bản dựng Windows 11 dành cho...

Tải về CleanOS 11 | Windows 11 Pro Compact Lite v21H2 build 22000.282 by...

0
Tải về CleanOS 11 | Windows 11 Pro Compact Lite v21H2 build 22000.282 by FBConan Tải về CleanOS 11 | Windows 11 Pro Compact Lite...

Tải về Windows 11 Pro RTM build 22000.282 TPM x64 Pre-activated

1
Tải về Windows 11 Pro RTM build 22000.282 TPM x64 Pre-activated Tải về Windows 11 Pro RTM build 22000.282 TPM x64 Pre-activated là bản dựng...

Tải về ISO Windows 11 build 22478.1000 DEV

0
Tải về ISO Windows 11 build 22478.1000 DEV Tải về ISO Windows 11 build 22478.1000 DEV là bản dựng Windows 11 trên kênh nhà phát...

Tải về Nexus LiteOS 11 – Windows 11 SuperLite build 22000.194 by TheWorldofPC

0
Tải về Nexus LiteOS 11 - Windows 11 SuperLite build 22000.194 by TheWorldofPC Tải về Nexus LiteOS 11 - Windows 11 SuperLite build 22000.194 by...

Tải về Windows 11 AIO (4in1) v21H2 build 22000.194 with Office 2019 (En-Ru) PreActivated

0
Tải về Windows 11 AIO (4in1) v21H2 build 22000.194 with Office 2019 (En-Ru) PreActivated Tải về Windows 11 AIO (4in1) v21H2 build 22000.194 with Office...

Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.258 Non-TPM 2.0 Compliant x64 Pre-activated

0
Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.258 Non-TPM 2.0 Compliant x64 Pre-activated Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.258 Non-TPM 2.0 Compliant x64...

Tải về Windows 11 Pro NUX 11 & Slim build 22000.194 by TeamOS

0
Tải về Windows 11 Pro NUX 11 & Slim build 22000.194 by TeamOS Tải về Windows 11 Pro NUX 11 & Slim build 22000.194 là...

Tải về Windows 11 Lite build 22000.194 LZX Compact By ItsMine Lite OS Project...

3
Tải về Windows 11 Lite build 22000.194 LZX Compact By ItsMine Lite OS Project X11 Tải về Windows 11 Lite build 22000.194 LZX Compact By...

Tải về Windows 11 Pro v21H2 x64 SuperLite + Compact (WPE + Normal )...

4
Tải về Windows 11 Pro v21H2 x64 SuperLite + Compact (WPE + Normal ) by Ghost Spectre Tải về Windows 11 Pro v21H2 x64 SuperLite...

Tải về Windows 11 Final With Office 2019 Pro Plus Preactivated (No TPM Required)

0
Tải về Windows 11 Final With Office 2019 Pro Plus Preactivated (No TPM Required) Tải về Windows 11 Final With Office 2019 Pro Plus Preactivated...

Tải về Windows 11 AIO 14in1 v21H2 build 22000.194 (x64) Non TPM 2.0 Preactivated

3
Tải về Windows 11 AIO 14in1 v21H2 build 22000.194 (x64) Non TPM 2.0 Preactivated Tải về Windows 11 AIO 14in1 v21H2 build 22000.194 (x64) Non...

Tải về Windows 11 Pro Final v21H2 build 22000.194 x64 Slim (Non TPM 2.0...

1
Tải về Windows 11 Pro Final v21H2 build 22000.194 x64 Slim (Non TPM 2.0 ) Tải về Windows 11 Pro Final v21H2 build 22000.194 x64...

Tải về Windows 11 build 22471.1000 DEV từ MSDN

0
Tải về Windows 11 build 22471.1000 DEV từ MSDN Hôm qua, Microsoft đã bất ngờ cung cấp Bản dựng nội bộ mới trong kênh Dev....

Tải về Windows 11 build 22000.194 Final AIO với TPM 2.0

2
Tải về Windows 11 build 22000.194 Final AIO với TPM 2.0 Microsoft mới đây đã thông báo rằng Windows 11 sẽ chính thức ra mắt...

Hướng dẫn tải Windows 11 ISO chính thức từ Microsoft

2
Hướng dẫn tải Windows 11 ISO chính thức từ Microsoft Microsoft chính thức phát hành Windows 11 cho người dùng, ngay hôm nay bạn có...

Tải về Windows 11 Build 22468.1000 (x64) En-Us AIO (TPM 2.0 Patch)

0
Tải về Windows 11 Build 22468.1000 (x64) En-Us AIO (TPM 2.0 Patch) Tải về Windows 11 Build 22468.1000 (x64) En-Us AIO (TPM 2.0 Patch) là...

Tải về Windows 11 build 22468.1000 Insider Preview ISO từ MSDN

0
Tải về Windows 11 build 22468.1000 Insider Preview ISO từ MSDN Microsoft chính thức phát hành bản dựng Windows 11 build 22468.1000 Insider Preview trên...

Tải về Windows 11 Pro build 22000.194 Lite & SuperLite x64

7
Tải về Windows 11 Pro build 22000.194 Lite & SuperLite x64 Tải về Windows 11 Pro build 22000.194 Lite & SuperLite x64 là bản dựng...

Tải về Medicat VHD 21.06 (Windows 11) – Bộ cứu hộ WinPE Windows 11

1
Tải về Medicat VHD 21.06 (Windows 11) - Bộ cứu hộ WinPE Windows 11 Tải xuống Medicat VHD 21.06 dành cho Windows. Nó là một...

TIN MỚI