WINDOWS 11

Tải về Windows 11 – Bản dựng Windows 11 – Windows 11 Lite – Windows 11 SuperLite – Windows 11 dành cho máy cấu hình thấp.

Tải về LastOS 2021 – Windows 11 Pro x64 build 22000.100 – TeamOS

0
Tải về LastOS 2021 - Windows 11 Pro x64 build 22000.100 - TeamOS Tải về LastOS 2021 - Windows 11 Pro x64 build 22000.100 được...

Hướng dẫn chuyển đổi tài khoản DEV sang BETA cho Windows 11

0
Hướng dẫn chuyển đổi tài khoản DEV sang BETA cho Windows 11 Hướng dẫn chuyển đổi tài khoản từ kênh DEV sang kênh BETA để...

Tải về ItsMine Lite OS – Windows 11 Lite build 22000.100 Normal & Slim

0
Tải về ItsMine Lite OS - Windows 11 Lite build 22000.100 Normal & Slim Tải về ItsMine Lite OS - Windows 11 Lite build 22000.100...

Tải về Windows 11 Pro v22000.100 With Office 2019 Pro Plus (Pre-Activated)

0
Tải về Windows 11 Pro v22000.100 With Office 2019 Pro Plus (Pre-Activated) Tải về Windows 11 Pro v22000.100 With Office 2019 Pro Plus (Pre-Activated) Multilingual...

Tải về Windows 11 v21H2 build 22000.100 with Update AIO (arm64-x64) [Multi38]

0
Tải về Windows 11 v21H2 build 22000.100 with Update AIO (arm64-x64) Tải về Windows 11 v21H2 build 22000.100 with Update AIO (arm64-x64) là...

Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.100 Non TPM 2.0 Compliant [Pre-Activated]

2
Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.100 Non TPM 2.0 Compliant Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.100 Non TPM 2.0 Compliant...

Tải về Windows 11 Build 22000.100 (KB5004300) ISO (x64) Insider Preview

3
Tải về Windows 11 Build 22000.100 (KB5004300) ISO (x64) Insider Preview Microsoft vừa phát hành phiên bản mới nhất cho Windows 11 Insider Preview Version...

Tải về Windows 11 Pro build 22000.71 x64 (4in1) Lite & SuperLite

0
Tải về Windows 11 Pro build 22000.71 x64 (4in1) Lite & SuperLite Tải về Windows 11 Pro build 22000.71 x64 Lite & SuperLite là bản...

Tải về Windows 11 Pro v22000.71 With Office 2019 Pro Plus July 2021 Pre-Activated

0
Tải về Windows 11 Pro v22000.71 With Office 2019 Pro Plus July 2021 Pre-Activated Tải về Windows 11 Pro v22000.71 With Office 2019 Pro Plus...

Tải về Windows 11 Enterprise build 22000.71 Non-TPM 2.0 Compliant [Activated]

0
Tải về Windows 11 Enterprise build 22000.71 Non-TPM 2.0 Compliant Tải về Windows 11 Enterprise build 22000.71 Non-TPM 2.0 Compliant là bản dựng...

Tải về ISO Windows 11 Insider Preview Build 22000.71 Multi bản gốc (4.7GB)

0
Tải về ISO Windows 11 Insider Preview Build 22000.71 Multi bản gốc (4.7GB) Microsoft đã phát hành Windows 11 Build 22000.71 (KB5004252) mới trong kênh...

Microsoft đã phát hành Windows 11 Build 22000.71 (KB5004252) mới trong kênh Dev

0
Microsoft đã phát hành Windows 11 Build 22000.71 (KB5004252) mới trong kênh Dev Microsoft đã phát hành Windows 11 Build 22000.71 (KB5004252) mới trong kênh...

Tải về Windows 11 Dev v.21H2 build 22000.65 (AIO) Multilingual by adguard (x64)

0
Tải về Windows 11 Dev v.21H2 build 22000.65 (AIO) Multilingual by adguard (x64) Tải về Windows 11 Dev v.21H2 build 22000.65 (AIO) Multilingual by adguard...

Tải về Windows 11 build 22000.65 (19in1) Bypass TPM 2.0 Incl Activator

0
Tải về Windows 11 build 22000.65 (19in1) Bypass TPM 2.0 Incl Activator Tải về Windows 11 Insider Preview Build 22000.65 (x64) 19 in 1 bao...

Những tính năng mới và sự cố lỗi trên Windows 11 build 22000.65

1
Những tính năng mới và sự cố lỗi trên Windows 11 build 22000.65 Như bạn có thể đã biết, Windows 11 đã được công bố...

Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.65 Non TPM 2.0 Compliant Pre-activated

0
Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.65 Non TPM 2.0 Compliant Pre-activated Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.65 Non TPM 2.0 Compliant...

Download ISO Windows 11 Build 22000.65 ISO – Insiders Preview x64 English

0
Download ISO Windows 11 Build 22000.65  - Insiders Preview x64 English Tuần trước, Microsoft đã chính thức phát hành Windows 11 build 22000.51 dành cho...

Bản cập nhật Windows 11 Build 22000.65 (KB5004745) sẵn sàng tải xuống cho Windows...

2
Bản cập nhật Windows 11 Build 22000.65 (KB5004745) sẵn sàng tải xuống cho Windows 11 Windows 11 Build 22000.65 (KB5004745) hiện có sẵn cho Người...

Tải về Windows 11 Pro CompactLite (22000.51) bởi TeamOS

0
Tải về Windows 11 Pro CompactLite (22000.51) bởi TeamOS Tải về Windows 11 Pro CompactLite (22000.51) bởi TeamOS là bản dựng Windows 11 Pro build...

Tải về Windows All 7 / 8.1 / 10 / 11 All Edition (85in1)...

0
Tải về Windows All 7 / 8.1 / 10 / 11 All Edition (85in1) (x86x64) June 2021 Pre-Activated Windows All in one 7 / 8.1...

TIN MỚI