WINDOWS 11

Tải về Windows 11 – Bản dựng Windows 11 – Windows 11 Lite – Windows 11 SuperLite – Windows 11 dành cho máy cấu hình thấp.

DeviantOS – Windows 11 Pro Lite build 22621.525

0
DeviantOS - Windows 11 Pro Lite build 22621.525 Tải xuống DeviantOS - Windows 11 Pro Lite build 22621.525 là bản dựng Windows 11 Lite. DeviantOS...

Windows 11 Pro Lite build22000.708 by SukaNetwork

1
Windows 11 Pro Lite build 22000.708 by SukaNetwork Tải xuống Windows 11 Pro Lite build 22000.708 by SukaNetwork là bản dựng Windows 11 Pro build...

Nexus LiteOS 11 | Windows 11 LiteOS (22621.521) | No TPM | Gaming Comparison

0
Nexus LiteOS 11 | Windows 11 LiteOS (22621.521) | No TPM | Gaming Comparison Tải xuống Nexus LiteOS 11 | Windows 11 LiteOS (22621.521) |...

Windows 11 Pro & Enterprise v22H2 build 22623.730 (No TPM Required) Pre-Activated

0
Windows 11 Pro & Enterprise v22H2 build 22623.730 (No TPM Required) Pre-Activated Tải xuống Windows 11 Pro & Enterprise v22H2 build 22623.730 (No TPM Required)...

Windows 11 Pro v 22H2 build 22623.730 Pre-Activated (No TPM Required)

0
Windows 11 Pro v 22H2 build 22623.730 Pre-Activated (No TPM Required) Tải xuống Windows 11 Pro v 22H2 build 22623.730 Pre-Activated (No TPM Required) là...

Windows 11 v22H2 Build 22621.525 ( No-TPM ) Consumer Edition MSDN (Pre-Act)

0
Windows 11 v22H2 Build 22621.525 ( No-TPM ) Consumer Edition MSDN (Pre-Act) Tải xuống Windows 11 v22H2 Build 22621.525 ( No-TPM ) Consumer Edition MSDN...

Windows 11 Pro (3in1) v22H2 build 25206.1000 Untouched + Lite + SuperLite

0
Windows 11 Pro (3in1) v22H2 build 25206.1000 Untouched + Lite + SuperLite Tải xuống Windows 11 Pro (3in1) v22H2 build 25206.1000 Untouched + Lite +...

Windows 11 Pro & Enterprise v22H2 build 22621.607 (No TPM) SEP-2022 Pre-activated

2
Windows 11 Pro & Enterprise v22H2 build 22621.607 (No TPM) SEP-2022 Pre-activated Tải xuống Windows 11 Pro & Enterprise v22H2 build 22621.607 (No TPM) SEP-2022...

Windows 11 Pro v21H2 build 22000.1042 (No TPM) SEP-2022 Pre-activated

0
Windows 11 Pro v21H2 build 22000.1042 (No TPM) SEP-2022 Pre-activated Tải xuống Windows 11 Pro v21H2 build 22000.1042 (No TPM) SEP-2022 Pre-activated là bản dựng...

Windows 11 v22H2 build 22621.521 (Official ) Compact – Lite & SuperLite by Ghost...

0
Windows 11 v22H2 build 22621.521 (Official ) Compact - Lite & SuperLite by Ghost Spectre Tải xuống Windows 11 v22H2 build 22621.521 (Official ) Compact...

Last11 Pro v22H2 LivePE & ssWPI – Bộ cài đặt Windows 11 kết hợp...

0
Last11 Pro v22H2 LivePE & ssWPI - Bộ cài đặt Windows 11 kết hợp WinPE cứu hộ Tải xuống Last11 Pro v22H2 LivePE & ssWPI...

Windows 11 Pro & Enterprise v22H2 build 22622.601 (No-TPM) Pre-activated

0
Windows 11 Pro & Enterprise v22H2 build 22622.601 (No-TPM) Pre-activated Tải xuống Windows 11 Pro & Enterprise v22H2 build 22622.601 (No-TPM) Pre-activated là bản dựng...

Download ISO Windows 11 Insider Build 25206

0
Download ISO Windows 11 Insider Build 25206 Windows 11 Insider Build 25206 thêm tùy chọn để sử dụng Dynamic Refresh Rate trên màn hình bên...

Download ISO Windows 11 v22H2 build 22622.601 (Update 2022)

1
Download ISO Windows 11 v22H2 build 22622.601 (Update 2022) Vào tháng 7, Microsoft đã bắt đầu tung ra hai bản dựng Windows 11 Preview riêng biệt dành...

Shameera Black Edition – Windows 11 Pro build 22000.1041 (No TPM)

1
Shameera Black Edition - Windows 11 Pro build 22000.1041 (No TPM) Tải xuống Shameera Black Edition - Windows 11 Pro build 22000.1041 (No TPM) là...

Windows 11 AIO v22H2 (14in1) build 22621.382 MSDN September – Pre-Activated by Kirk

0
Windows 11 AIO v22H2 (14in1) build 22621.382 MSDN September - Pre-Activated by Kirk Tải xuống Windows 11 AIO v22H2 (14in1) build 22621.382 MSDN September -...

Windows 11 AIO v21H2 (4in1) build 22000.1042 Pre-activated

1
Windows 11 AIO v21H2 (4in1) build 22000.1042 Pre-activated Tải xuống Windows 11 AIO v21H2 (4in1) build 22000.1042 Pre-activated là bản dựng Windows 11 v21H2 cập...

Windows 11 v22H2 Build 22621.382 No-TPM Consumer Edition MSDN (Pre-Act)

0
Windows 11 v22H2 Build 22621.382 No-TPM Consumer Edition MSDN (Pre-Act) Tải xuống Windows 11 v22H2 Build 22621.382 Consumer Edition MSDN (Pre-Act) là bản dựng Windows...

Tải xuống ISO chính thức Windows 11 v22H2 (MSDN)

3
Tải xuống ISO chính thức Windows 11 v22H2 (MSDN) Chúng tôi đã báo cáo rằng Microsoft đang chuẩn bị tung ra các ISO Windows 11...

Windows 11 Pro v21H2 build 22000.1041 (No-TPM) SEP-2022 Pre-activated

0
Windows 11 Pro v21H2 build 22000.1041 (No-TPM) SEP-2022 Pre-activated Tải xuống Windows 11 Pro v21H2 build 22000.1041 (No-TPM) SEP-2022 Pre-activated là bản dựng Windows 11...

TIN MỚI