Trang chủ WIN-GHOST Windows All (7, 8.1, 10, 11, Server) x86/x64 AIO En/Ru – 265in1...

Windows All (7, 8.1, 10, 11, Server) x86/x64 AIO En/Ru – 265in1 December 2021 Preactivated

1
1263
Tải về Windows All (7, 8.1, 10, 11, Server) x86/x64 AIO En/Ru - 265in1 December 2021 Preactivated
Facebook
Twitter
Pinterest

Windows All (7, 8.1, 10, 11, Server) x86/x64 AIO En/Ru – 265in1 December 2021 Preactivated

Tải về Windows All (7, 8.1, 10, 11, Server) x86/x64 AIO En/Ru – 265in1 December 2021 Preactivated là bản dựng Windows All in one bao gồm các phiên bản Windows 7/8.1/10/11/Server trong cùng 1 file ISO duy nhất, bản dựng cập nhật mới nhất tháng 12/2021. Tất cả Windows đã được kích hoạt sẵn.

Bản dựng lắp ráp dựa trên các hình ảnh gốc từ MSDN. Các bản cập nhật đã được tích hợp cho đến ngày 14 tháng 12 năm 2021. Trong các bản phân phối Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 Net Framework 3.5 được bao gồm (bao gồm .NET 2.0 và 3.0), và SmartFix 2.4.1 và Microsoft DaRT được tích hợp. Không có thay đổi hay loại bỏ bất cứ gì trong bản dựng.

Bản dựng gồm 2 ngôn ngữ cài đặt là tiếng Anh và tiếng Nga

Thành phần lắp ráp Windows 7-8.1-10-11-Server AIO – 265in1

Windows 7

 • Windows 7 Home Basic (x64)
 • Windows 7 Home Basic N (x64)
 • Windows 7 Home Premium (x64)
 • Windows 7 Home Premium N (x64)
 • Windows 7 Professional (x64)
 • Windows 7 Professional N (x64)
 • Windows 7 Ultimate (x64)
 • Windows 7 Ultimate N (x64)
 • Windows 7 Enterprise (x64)
 • Windows 7 Enterprise N (x64)
 • Windows 7 Starter ( x86)
 • Windows 7 Starter N (x86)
 • Windows 7 Home Basic (x86)
 • Windows 7 Home Basic N (x86)
 • Windows 7 Home Premium (x86)
 • Windows 7 Home Premium N (x86)
 • Windows 7 Professional (x86) )
 • Windows 7 Professional N (x86)
 • Windows 7 Ultimate (x86)
 • Windows 7 Ultimate N (x86)
 • Windows 7 Enterprise (x86)
 • Windows 7 Enterprise N (x86)

Windows 8.1

 • Windows 8.1 (x64)
 • Windows 8.1 N (x64)
 • Windows 8.1 Single Language (x64) )
 • Windows 8.1 Pro (x64)
 • Windows 8.1 Pro N (x64)
 • Windows Embedded 8.1 Industry Pro (x64)
 • Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise (x64)
 • Windows 8.1 Enterprise (x64)
 • Windows 8.1 Enterprise N (x64)
 • Windows 8.1 (x86)
 • Windows 8.1 N (x86)
 • Windows 8.1 Single Language (x86)
 • Windows 8.1 Pro (x86)
 • Windows 8.1 Pro N (x86)
 • Windows Embedded 8.1 Industry Pro (x86)
 • Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise (x86)
 • Windows 8.1 Enterprise (x86)
 • Windows 8.1 Enterprise N (x86)

Windows 10

 • Windows 10 Enterprise 2015 LTSB (x64 – 1507)
 • Windows 10 Enterprise N 2015 LTSB (x64 – 1507)
 • Windows 10 Enterprise 2015 LTSB (x86 – 1507)
 • Windows 10 Enterprise N 2015 LTSB (x86 – 1507)
 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (x64 – 1607)
 • Windows 10 Enterprise N 2016 LTSB (x64 – 1607)
 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (x86 – 1607)
 • Windows 10 Enterprise N 2016 LTSB (x86 – 1607)
 • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC (x64 – 1809)
 • Windows 10 Enterprise N 2019 LTSC (x64 – 1809)
 • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC (x86 – 1809)
 • Windows 10 Enterprise N 2019 LTSC (x86) – 1809)
 • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC (x64 – 21H2)
 • Windows 10 Enterprise N 2021 LTSC (x64 – 21H2)
 • Windows 10 IoT Enterprise LTSC (x64 – 21H2)
 • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC (x86 – 21H2)
 • Windows 10 Enterprise N 2021 LTSC (x86 – 21H2)
 • Windows 10 IoT Enterprise LTSC (x86 – 21H2)
 • Windows 10 Home (x64 – 21H2)
 • Windows 10 Home N (x64 – 21H2)
 • Windows 10 Pro (x64 – 21H2)
 • Windows 10 Pro N (x64 – 21H2)
 • Windows 10 Home Single Language (x64 – 21H2)
 • Windows 10 Pro Education (x64 – 21H2)
 • Windows 10 Pro Education N (x64 – 21H2)
 • Windows 10 Pro for Workstations (x64 – 21H2)
 • Windows 10 Pro N cho máy trạm (x64 – 21H2)
 • Windows 10 Pro Single Language (x64 – 21H2)
 • Windows 10 Education (x64 – 21H2)
 • Windows 10 Education N (x64 – 21H2)
 • Windows 10 Enterprise (x64 – 21H2)
 • Windows 10 Enterprise N (x64 – 21H2)
 • Windows 10 Enterprise dành cho máy tính để bàn ảo (x64 – 21H2)
 • Windows 10 IoT Enterprise (x64 – 21H2)
 • Windows 10 Home (x86 – 21H2)
 • Windows 10 Home N (x86 – 21H2)
 • Windows 10 Pro (x86 – 21H2)
 • Windows 10 Pro N (x86 – 21H2)
 • Windows 10 Home Single Language (x86 – 21H2)
 • Windows 10 Pro Education (x86 – 21H2)
 • Windows 10 Pro Education N (x86 – 21H2)
 • Windows 10 Pro for Workstations (x86 – 21H2)
 • Windows 10 Pro N cho máy trạm (x86 – 21H2)
 • Windows 10 Pro Single Language (x86 – 21H2)
 • Windows 10 Education (x86 – 21H2)
 • Windows 10 Education N (x86 – 21H2)
 • Windows 10 Enterprise (x86 – 21H2)
 • Windows 10 Enterprise N (x86 – 21H2)
 • Windows 10 Enterprise dành cho máy tính để bàn ảo (x86 – 21H2)
 • Windows 10 IoT Enterprise (x86 – 21H2)
 • Windows 10 Pro (x64 – 1909)
 • Windows 10 Pro N (x64 – 1909)
 • Windows 10 Pro Education (x64 – 1909)
 • Windows 10 Pro Education N (x64 – 1909)
 • Windows 10 Pro for Workstations (x64 – 1909)
 • Windows 10 Pro N for Workstations (x64 – 1909)
 • Windows 10 Pro Single Language (x64 – 1909)
 • Windows 10 Education (x64 – 1909)
 • Windows 10 Education N (x64 – 1909)
 • Windows 10 Enterprise (x64 – 1909)
 • Windows 10 Enterprise N (x64 – 1909)
 • Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops (x64 – 1909)
 • Windows 10 IoT Enterprise (x64 – 1909)
 • Windows 10 Pro (x86 – 1909)
 • Windows 10 Pro N (x86 – 1909)
 • Windows 10 Pro Education (x86 – 1909)
 • Windows 10 Pro Education N (x86 – 1909)
 • Windows 10 Pro for Workstations (x86 – 1909)
 • Windows 10 Pro N for Workstations (x86 – 1909)
 • Windows 10 Pro Single Language (x86 – 1909)
 • Windows 10 Education (x86 – 1909)
 • Windows 10 Education N (x86 – 1909)
 • Windows 10 Enterprise (x86 – 1909)
 • Windows 10 Enterprise N (x86 – 1909)
 • Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops (x86 – 1909)
 • Windows 10 IoT Enterprise (x86 – 1909)
 • Windows 10 Home (x64 – 2004)
 • Windows 10 Home N (x64 – 2004)
 • Windows 10 Pro (x64 – 2004)
 • Windows 10 Pro N (x64 – 2004)
 • Windows 10 Home Single Language (x64 – 2004)
 • Windows 10 Pro Education (x64 – 2004)
 • Windows 10 Pro Education N (x64 – 2004)
 • Windows 10 Pro for Workstations (x64 – 2004)
 • Windows 10 Pro N for Workstations (x64 – 2004)
 • Windows 10 Pro Single Language (x64 – 2004)
 • Windows 10 Education (x64 – 2004)
 • Windows 10 Education N (x64 – 2004)
 • Windows 10 Enterprise (x64 – 2004)
 • Windows 10 Enterprise N (x64 – 2004)
 • Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops (x64 – 2004)
 • Windows 10 IoT Enterprise (x64 – 2004)
 • Windows 10 Home (x86 – 2004)
 • Windows 10 Home N (x86 – 2004)
 • Windows 10 Pro (x86 – 2004)
 • Windows 10 Pro N (x86 – 2004)
 • Windows 10 Home Single Language (x86 – 2004)
 • Windows 10 Pro Education (x86 – 2004)
 • Windows 10 Pro Education N (x86 – 2004)
 • Windows 10 Pro for Workstations (x86 – 2004)
 • Windows 10 Pro N for Workstations (x86 – 2004)
 • Windows 10 Pro Single Language (x86 – 2004)
 • Windows 10 Education (x86 – 2004)
 • Windows 10 Education N (x86 – 2004)
 • Windows 10 Enterprise (x86 – 2004)
 • Windows 10 Enterprise N (x86 – 2004)
 • Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops (x86 – 2004)
 • Windows 10 IoT Enterprise (x86 – 2004)
 • Windows 10 Home (x64 – 20H2)
 • Windows 10 Home N (x64 – 20H2)
 • Windows 10 Pro (x64 – 20H2)
 • Windows 10 Pro N (x64 – 20H2)
 • Windows 10 Home Single Language (x64 – 20H2)
 • Windows 10 Pro Education (x64 – 20H2)
 • Windows 10 Pro Education N (x64 – 20H2)
 • Windows 10 Pro for Workstations (x64 – 20H2)
 • Windows 10 Pro N for Workstations (x64 – 20H2)
 • Windows 10 Pro Single Language (x64 – 20H2)
 • Windows 10 Education (x64 – 20H2)
 • Windows 10 Education N (x64 – 20H2)
 • Windows 10 Enterprise (x64 – 20H2)
 • Windows 10 Enterprise N (x64 – 20H2)
 • Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops (x64 – 20H2)
 • Windows 10 IoT Enterprise (x64 – 20H2)
 • Windows 10 Home (x86 – 20H2)
 • Windows 10 Home N (x86 – 20H2)
 • Windows 10 Pro (x86 – 20H2)
 • Windows 10 Pro N (x86 – 20H2)
 • Windows 10 Home Single Language (x86 – 20H2)
 • Windows 10 Pro Education (x86 – 20H2)
 • Windows 10 Pro Education N (x86 – 20H2)
 • Windows 10 Pro for Workstations (x86 – 20H2)
 • Windows 10 Pro N for Workstations (x86 – 20H2)
 • Windows 10 Pro Single Language (x86 – 20H2)
 • Windows 10 Education (x86 – 20H2)
 • Windows 10 Education N (x86 – 20H2)
 • Windows 10 Enterprise (x86 – 20H2)
 • Windows 10 Enterprise N (x86 – 20H2)
 • Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops (x86 – 20H2)
 • Windows 10 IoT Enterprise (x86 – 20H2)
 • Windows 10 Home (x64 – 21H1)
 • Windows 10 Home N (x64 – 21H1)
 • Windows 10 Pro (x64 – 21H1)
 • Windows 10 Pro N (x64 – 21H1)
 • Windows 10 Home Single Language (x64 – 21H1)
 • Windows 10 Pro Education (x64 – 21H1)
 • Windows 10 Pro Education N (x64 – 21H1)
 • Windows 10 Pro for Workstations (x64 – 21H1)
 • Windows 10 Pro N for Workstations (x64 – 21H1)
 • Windows 10 Pro Single Language (x64 – 21H1)
 • Windows 10 Education (x64 – 21H1)
 • Windows 10 Education N (x64 – 21H1)
 • Windows 10 Enterprise (x64 – 21H1)
 • Windows 10 Enterprise N (x64 – 21H1)
 • Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops (x64 – 21H1)
 • Windows 10 IoT Enterprise (x64 – 21H1)
 • Windows 10 Home (x86 – 21H1)
 • Windows 10 Home N (x86 – 21H1)
 • Windows 10 Pro (x86 – 21H1)
 • Windows 10 Pro N (x86 – 21H1)
 • Windows 10 Home Single Language (x86 – 21H1)
 • Windows 10 Pro Education (x86 – 21H1)
 • Windows 10 Pro Education N (x86 – 21H1)
 • Windows 10 Pro for Workstations (x86 – 21H1)
 • Windows 10 Pro N for Workstations (x86 – 21H1)
 • Windows 10 Pro Single Language (x86 – 21H1)
 • Windows 10 Education (x86 – 21H1)
 • Windows 10 Education N (x86 – 21H1)
 • Windows 10 Enterprise (x86 – 21H1)
 • Windows 10 Enterprise N (x86 – 21H1)
 • Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops (x86 – 21H1)
 • Windows 10 IoT Enterprise (x86 – 21H1)

Windows 11

 • Windows 11 Home (x64)
 • Windows 11 Home N (x64)
 • Windows 11 Pro (x64)
 • Windows 11 Pro N (x64) )
 • Windows 11 Home Single Language (x64)
 • Windows 11 SE (x64)
 • Windows 11 SE N (x64)
 • Windows 11 Pro Education (x64)
 • Windows 11 Pro Education N (x64)
 • Windows 11 Pro for Workstations (x64) )
 • Windows 11 Pro N cho Máy trạm (x64)
 • Windows 11 Pro Single Language (x64)
 • Windows 11 Education (x64)
 • Windows 11 Education N (x64)
 • Windows 11 Enterprise (x64)
 • Windows 11 Enterprise N (x64)
 • Windows 11 Enterprise đa phiên (x64)
 • Windows 11 IoT Enterprise (x64)

Windows Server

 • Windows Server 2008 R2 Standard (Full Installation) (x64)
 • Windows Server 2008 R2 Standard (Server Core Installation) (x64)
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise (Full Installation) (x64)
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise (Server Core Installation) (x64)
 • Windows Server 2008 R2 DataCenter (Full Installation) (x64)
 • Windows Server 2008 R2 DataCenter (Server Core Installation) (x64)
 • Windows Server 2008 R2 Web (Full Installation) (x64)
 • Windows Server 2008 R2 Web (Server Core Installation) (x64)
 • Windows Server 2012 R2 Essentials (x64)
 • Windows Server 2012 R2 Standard (Server Core Installation) (x64)
 • Windows Server 2012 R2 Standard (Full Installation) (x64)
 • Windows Server 2012 R2 DataCenter (Server Core Installation) (x64)
 • Windows Server 2012 R2 DataCenter (Full Installation) (x64)
 • Windows Server 2012 R2 Foundation (Full Installation) (x64)
 • Windows Storage Server 2012 R2 Standard (x64)
 • Windows Storage Server 2012 R2 Workgroup (x64)
 • Hyper-V Server 2016 (x64)
 • Windows Server 2016 Essentials (x64)
 • Windows Server 2016 Standard (Server Core Installation) (x64)
 • Windows Server 2016 Standard (Full Installation) (x64)
 • Windows Server 2016 DataCenter (Server Core Installation) (x64)
 • Windows Server 2016 DataCenter (Full Installation) (x64)
 • Windows Storage Server 2016 Standard (x64)
 • Windows Storage Server 2016 Workgroup (x64)
 • Hyper-V Server 2019 (x64)
 • Windows Server 2019 Essentials (x64)
 • Windows Server 2019 Standard (Server Core Installation) (x64)
 • Windows Server 2019 Standard (Full Installation) (x64)
 • Windows Server 2019 DataCenter (Server Core Installation) (x64)
 • Windows Server 2019 DataCenter (Full Installation) (x64)
 • Windows Server 2022 Standard (Server Core Installation) (x64)
 • Windows Server 2022 Standard (Full Installation) (x64)
 • Windows Server 2022 DataCenter (Server Core Installation) (x64)
 • Windows Server 2022 DataCenter (Full Installation) (x64)
 • Azure Stack HCI (Server Core Installation) (x64)

Hình ảnh bản dựng

Tải về Windows All (7, 8.1, 10, 11, Server) x86/x64 AIO En/Ru – 265in1 December 2021 Preactivated

Tổng dung lượng file ISO là 34.2GB

===========================================

Link Google Drive ( 7 part )

 • Part 1  Part 2 Part 3 Part 4 Part 5 – Part 6 Part 7

Link Uploadrar (7 Part )

 • Part 1 Part 2 – Part 3 – Part 4 – Part 5 – Part 6 – Part 7
 • Link 1file ISO (Fshare ) : https://www.fshare.vn/file/CO6JWOFQ8M8Y

Link dự phòng by VienDong

Pass : viendong

===========================================

Lưu ý
– Hợp ngữ sử dụng 3 phiên bản trình tải – từ Windows 8 x86 (bản dựng 9200) và 2 trình tải từ Windows 10 x86 và x64 (19044).
– Bộ nạp khởi động từ phiên bản Windows 8 x86 được thiết kế để giúp cài đặt lắp ráp này trên phần cứng cũ và bộ nạp khởi động Windows 10 không phải là phần cứng hiện đại hơn.
– Sử dụng bộ nạp khởi động Windows 10 x64 – bạn sẽ không thể cài đặt Windows 10 x86 (32-bit), nhưng sử dụng bộ nạp khởi động x86 – bạn có thể cài đặt cả hai phiên bản x86 và x64 của Windows.
– UEFI hiện diện và hoạt động trong assembly này, nhưng chỉ có thể cài đặt phiên bản Windows 64-bit.
– Với hình ảnh này, bạn sẽ KHÔNG thể cập nhật hệ điều hành của mình. Bộ phận lắp ráp này chỉ nhằm mục đích lắp đặt từ đầu.
– Để tiết kiệm dung lượng, hãy install.esd, chỉ winRE từ Windows 10 (19044) mới được nhúng trong đó, nhưng điều này sẽ không ngăn bạn sử dụng chế độ khôi phục trong Windows 7 và Windows 8.1.
– Tệp install.esd có dung lượng hơn 4 GB trong hình ảnh này. Để trình cài đặt hoạt động bình thường, cần có ổ đĩa flash 64 GB và chương trình Rufus.

Có gì mới

– Các bản cập nhật tích hợp cho đến ngày 14 tháng 12 năm 2021;
– Tích hợp .Net Framework 4.8 và các bản cập nhật cho nó (không tính Windows 7 và Server 2008R2);
– .Net Framework 3.5 bao gồm (bao gồm 2.0 và 3.0);
– Tích hợp SmartFix 2.4.1, Microsoft DaRT trong winre.wim và boot.wim;
– Hệ thống không ở chế độ kiểm tra.

 

LƯU Ý

Lưu ý : Tất cả các file download nếu có mật khẩu giải nén sẽ là baominh.tech hoặc sbz hoặc 123

"Các phần mềm tải về chỉ để dùng thử / giáo dục và phi thương mại." 
"Nếu bạn thích phần mềm này, vui lòng mua Giấy phép Chính hãng từ Trang web Chính thức."

Vui lòng tắt các công cụ chặn quảng cáo để có thể download được file từ trang download.baominh.tech.

Rất mong bạn thông cảm, quảng cáo là nguồn thu duy nhất của website để hoạt động, vì thế mong bạn thông cảm khi sử dụng website có quảng cáo.

Do website cập nhật rất nhiều phần mềm nên để tìm nhanh hãy gõ tên phần mềm hoặc nội dung cần tìm vào ô tìm kiếm để tìm nhanh hơn !

Hướng dẫn tải file dạng Torrent xem tại đây

Nếu link bị hỏng vui lòng để lại bình luận Admin sẽ fix link

Ngoài để giảm tải cho web baominh.tech Admin sẽ cập nhật các phần mềm tiện ích trên web windowslite.net mong các bạn ủng hộ…

Nếu phẩn mềm nào đó thật hữu ích cho bạn hãy ủng hộ ly cafe nhá.

Thông tin ủng hộ nhấn vào đây

Nhận bản tin từ web để cập nhật các phần mềm mới nhất qua Email.

 • Theo dõi Fanpage : https://www.facebook.com/baominh.tech/
 • Nhóm hỗ trợ : https://www.facebook.com/groups/baominhtechnology

Để cập nhật thông tin các phần mềm mới nhất từ website.Bài viết này có ích cho bạn không?

Nhấp vào ngôi sao để đánh giá nhé bạn!

Đánh giá 4.5 / 5. Số đánh giá: 2

Không có đánh giá cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

1 BÌNH LUẬN

Để lại bình luận

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker

Refresh Page
%d bloggers like this: