Trang chủ WIN-GHOST BY GHOST SPECTRE

BY GHOST SPECTRE

Tổng hợp các bản dựng Windows 7/10/11 Compact Lite & SuperLite by Ghost Spectre dành cho máy cấu hình thấp hoặc chơi game…

Windows 11 v22H2 build 22621.521 (Official ) Compact – Lite & SuperLite by Ghost...

Windows 11 v22H2 build 22621.521 (Official ) Compact - Lite & SuperLite by Ghost Spectre Tải xuống Windows 11 v22H2 build 22621.521 (Official ) Compact...

Windows 10 Enterprise LTSC 2021 v21H2 Build 19044.1889 Lite x64 by Ghost Spectre

Windows 10 Enterprise LTSC 2021 v21H2 Build 19044.1889 Lite x64 by Ghost Spectre Download Windows 10 Enterprise LTSC 2021 v21H2 Build 19044.1889 Lite x64 by...

Windows 10 Pro Lite AIO Build 1904X.1889 (x64) by Ghost Spectre

Windows 10 Pro Lite AIO Build 1904X.1889 (x64) by Ghost Spectre Tải xuống Windows 10 Pro Lite AIO Build 1904X.1889 (x64) by Ghost Spectre là...

Windows 11 Pro Comapct – Lite & Superlite v22H2 Build 22621.317 by Ghost Spectre

Windows 11 Pro Comapct - Lite & Superlite v22H2 Build 22621.317 by Ghost Spectre Tải xuống Windows 11 Pro Comapct - Lite & Superlite v22H2...

Windows 10 AIO (1904x.1862 ) Pro / Superlite / SE / Compact x64 Preactivated...

Windows 10 AIO (1904x.1862 ) Pro / Superlite / SE / Compact x64 Preactivated by Ghost Spectre Tải xuống Windows 10 AIO 20H1 / 20H2...

Windows 11 Pro v22H2 SV2 / v21H2 SUPERLITE + SE + COMPACT (Update 2)...

Windows 11 Pro v22H2 SV2 / v21H2 SUPERLITE + SE + COMPACT (Update 2) by Ghost Spectre Tải xuống Windows 11 Pro v22H2 SV2 /...

Windows 11 v22H2 build 22621.169 (Beta) PRO SUPERLITE + SE + COMPACT by Ghost...

Windows 11 v22H2 build 22621.169 (Beta) PRO SUPERLITE + SE + COMPACT by Ghost Spectre Tải xuống Windows 11 v22H2 build 22621.169 (Beta) PRO SUPERLITE...

Windows 11 v22H2 build 22621.160 (Beta) PRO SUPERLITE + SE + COMPACT by Ghost...

Windows 11 v22H2 build 22621.160 (Beta) PRO SUPERLITE + SE + COMPACT by Ghost Spectre Tải xuống Windows 11 v22H2 build 22621.160 (Beta) PRO SUPERLITE...

Windows 10 AIO PRO + SUPERLITE + SE + COMPACT build 1904x.1766 by Ghost...

Windows 10 AIO PRO + SUPERLITE + SE + COMPACT build 1904x.1766 by Ghost Spectre Tải xuống Windows 10 AIO PRO + SUPERLITE + SE...

Windows 11 build 22000.739 PRO SUPERLITE + SE + COMPACT by Ghost Spectre

Windows 11 build 22000.739 PRO SUPERLITE + SE + COMPACT by Ghost Spectre Tải xuống Windows 11 build 22000.739 PRO SUPERLITE + SE + COMPACT...

Windows 11 Compact – Lite & SuperLite v21H2 Build 22000.708 by Ghost Spectre

Windows 11 Compact - Lite & SuperLite v21H2 Build 22000.708 by Ghost Spectre Tải xuống Windows 11 Compact - Lite & SuperLite v21H2 Build 22000.708...

Tải về Windows 10 LTSC 2021 SuperLite/Compact/SE Update 4 by Ghost Spectre

Tải về Windows 10 LTSC 2021 SuperLite/Compact/SE Update 4 by Ghost Spectre Tải về Windows 10 LTSC 2021 SuperLite/Compact/SE Update 4 by Ghost Spectre là...

Tải về Windows 10 LTSC 2021 build 19044.1387 (Update 2) by Ghost Spectre

Tải về Windows 10 LTSC 2021 build 19044.1387 (Update 2) by Ghost Spectre Tải về Windows 10 LTSC 2021 build 19044.1387 (Update 2) by Ghost...

Tải về Windows 10 Pro All in one v20H1/20H2/21H1/21H2 by Ghost Spectre

Tải về Windows 10 Pro All in one v20H1/20H2/21H1/21H2 by Ghost Spectre Tải về Windows 10 Pro All in one v20H1/20H2/21H1/21H2 by Ghost Spectre là...

Tải về Windows 11 Home Compact (Normal + WPE ) build 22000.556 by Ghost...

Tải về Windows 11 Home Compact (Normal + WPE ) build 22000.556 by Ghost Spectre Tải về Windows 11 Home Compact (Normal + WPE )...

Tải về Windows 11 Pro build 22000.556 SuperLite + SE + Compact by Ghost...

Tải về Windows 11 Pro build 22000.556 SuperLite + SE + Compact by Ghost Spectre Tải về Windows 11 Pro build 22000.556 SuperLite + SE...

Download Windows 11 Pro SuperLite + SE + Compact build 22000.469 by Ghost Spectre

Download Windows 11 Pro SuperLite + SE + Compact build 22000.469 by Ghost Spectre Download Windows 11 Pro SuperLite + SE + Compact build 22000.469...

Tải về Windows 10 POTATO LTSB 2016 Build 14393.4889 Update 3 by Ghost Spectre

Tải về Windows 10 POTATO LTSB 2016 Build 14393.4889 Update 3 by Ghost Spectre Tải về Windows 10 v1607 POTATO (LTSB) Update 3 by Ghost...

Phoenix LiteOS 10 Pro Plus (19044.1499)✯ Windows 10 Compact ✯ Lite ✯ Gaming

Phoenix LiteOS 10 Pro Plus (19044.1499)✯ Windows 10 Compact ✯ Lite ✯ Gaming Tải về Phoenix LiteOS 10 Pro Plus ✯ Windows 10 Compact ✯...

Windows 11 Pro SuperLite/Compact build 22000.376 Update 3 by Ghost Spectre

Tải về Windows 11 Pro SuperLite/Compact build 22000.376 Update 3 by Ghost Spectre Tải về Windows 11 Pro SuperLite/Compact build 22000.376 Normal + WPE là...

TIN MỚI