Trang chủ WIN-GHOST BY GHOST SPECTRE

BY GHOST SPECTRE

Tổng hợp các bản dựng Windows 7/10/11 Compact Lite & SuperLite by Ghost Spectre dành cho máy cấu hình thấp hoặc chơi game…

Tải về Windows 10 LTSC 2021 SuperLite/Compact/SE Update 4 by Ghost Spectre

Tải về Windows 10 LTSC 2021 SuperLite/Compact/SE Update 4 by Ghost Spectre Tải về Windows 10 LTSC 2021 SuperLite/Compact/SE Update 4 by Ghost Spectre là...

Tải về Windows 10 LTSC 2021 build 19044.1387 (Update 2) by Ghost Spectre

Tải về Windows 10 LTSC 2021 build 19044.1387 (Update 2) by Ghost Spectre Tải về Windows 10 LTSC 2021 build 19044.1387 (Update 2) by Ghost...

Tải về Windows 10 Pro All in one v20H1/20H2/21H1/21H2 by Ghost Spectre

Tải về Windows 10 Pro All in one v20H1/20H2/21H1/21H2 by Ghost Spectre Tải về Windows 10 Pro All in one v20H1/20H2/21H1/21H2 by Ghost Spectre là...

Tải về Windows 11 Home Compact (Normal + WPE ) build 22000.556 by Ghost...

Tải về Windows 11 Home Compact (Normal + WPE ) build 22000.556 by Ghost Spectre Tải về Windows 11 Home Compact (Normal + WPE )...

Tải về Windows 11 Pro build 22000.556 SuperLite + SE + Compact by Ghost...

Tải về Windows 11 Pro build 22000.556 SuperLite + SE + Compact by Ghost Spectre Tải về Windows 11 Pro build 22000.556 SuperLite + SE...

Download Windows 11 Pro SuperLite + SE + Compact build 22000.469 by Ghost Spectre

Download Windows 11 Pro SuperLite + SE + Compact build 22000.469 by Ghost Spectre Download Windows 11 Pro SuperLite + SE + Compact build 22000.469...

Tải về Windows 10 POTATO LTSB 2016 Build 14393.4889 Update 3 by Ghost Spectre

Tải về Windows 10 POTATO LTSB 2016 Build 14393.4889 Update 3 by Ghost Spectre Tải về Windows 10 v1607 POTATO (LTSB) Update 3 by Ghost...

Phoenix LiteOS 10 Pro Plus (19044.1499)✯ Windows 10 Compact ✯ Lite ✯ Gaming

Phoenix LiteOS 10 Pro Plus (19044.1499)✯ Windows 10 Compact ✯ Lite ✯ Gaming Tải về Phoenix LiteOS 10 Pro Plus ✯ Windows 10 Compact ✯...

Windows 11 Pro SuperLite/Compact build 22000.376 Update 3 by Ghost Spectre

Tải về Windows 11 Pro SuperLite/Compact build 22000.376 Update 3 by Ghost Spectre Tải về Windows 11 Pro SuperLite/Compact build 22000.376 Normal + WPE là...

Tải về Windows 11 SuperLite Pro v21H2 build 22000.376 by Ghost Spectre

Tải về Windows 11 SuperLite Pro v21H2 build 22000.376 by Ghost Spectre Tải về Windows 11 SuperLite Pro v21H2 build 22000.376 by Ghost Spectre là...

Tải về Windows 10 Pro v21H1 SuperLite/Compact Update 6 by Ghost Spectre

Tải về Windows 10 Pro v21H1 SuperLite/Compact Update 6 by Ghost Spectre Tải về Windows 10 Pro v21H1 SuperLite/Compact Update 6 by Ghost Spectre là...

Windows 10 Enterprise LTSC 2021 SuperLite/Compact/SE x64 by Ghost Spectre

Windows 10 Enterprise LTSC 2021 SuperLite/Compact/SE x64 by Ghost Spectre Tải về Windows 10 Enterprise LTSC 2021 v21H2 SuperLite/Compact/SE x64 by Ghost Spectre là bản...

Windows 11 Pro SuperLite/Compact build 22000.318 x64 by Ghost Spectre

Windows 11 Pro SuperLite/Compact build 22000.318 x64 by Ghost Spectre Tải về Windows 11 Pro SuperLite/Compact build 22000.318 x64 by Ghost Spectre là bản dựng...

Tải về Windows 11 Pro SuperLite v21H2 build 22000.282 Final by Ghost Spectre

Tải về Windows 11 Pro SuperLite v21H2 build 22000.282 Final by Ghost Spectre Tải về Windows 11 Pro v21H2 x64 SuperLite + Compact (WPE + Normal...

Tổng hợp các bản dựng Windows 11 Stable cho máy cấu hình thấp

Tổng hợp các bản dựng Windows 11 Stable cho máy cấu hình thấp Bảo Minh Technology tổng hợp các bản dựng Windows 11 dành cho...

Windows 10 SuperLite Pro v21H1 build 19043.1288 (Update 6) by Ghost Spectre

Windows 10 SuperLite Pro v21H1 build 19043.1288 (Update 6) by Ghost Spectre Tải về Windows 10 SuperLite Pro v21H1 build 19043.1288 (Update 6) by Ghost...

Tải về Windows 11 Pro v21H2 x64 SuperLite + Compact (WPE + Normal )...

Tải về Windows 11 Pro v21H2 x64 SuperLite + Compact (WPE + Normal ) by Ghost Spectre Tải về Windows 11 Pro v21H2 x64 SuperLite...

Tổng hợp tất cả các bản dựng Windows 10 Lite & SuperLite của Ghost...

Tổng hợp tất cả các bản dựng Windows 10 Lite & SuperLite của Ghost Spectre Bảo Minh Technology chia sẽ liên kết tổng hợp tất...

Tải về Windows 10 Pro v21H1 build 19043.1237 SuperLite – Compact (Update 5 )

Tải về Windows 10 Pro v21H1 build 19043.1237 SuperLite - Compact (Update 5 ) Tải về Windows 10 Pro v21H1 build 19043.1237 SuperLite - Compact...

Tải về Windows 10 SuperLite Compact (Update 3) build 19043.1237 by Ghost Spectre

Tải về Windows 10 SuperLite Compact (Update 3) build 19043.1237 by Ghost Spectre Tải về Windows 10 SuperLite Compact build 19043.1237 by Ghost Spectre là...

TIN MỚI