Trang chủ WINDOWS LITE - SUPERLITE

WINDOWS LITE - SUPERLITE

Download Windows 7/8.1/10/11 Lite & SuperLite cho máy cấu hình thấp hoặc chơi game, download windows lite & superlite….

Windows 10 X-Lite ‘Resurrection’ (19044.2075) by FBConan

Windows 10 X-Lite 'Resurrection' (19044.2075) by FBConan Tải xuống Windows 10 X-Lite 'Resurrection' (19044.2075) by FBConan là bản dựng Windows 10 v21H2 Enterprise LTSC build...

Windows 11 Lite Enterprise v22H2 build 25201.1000 Bypassed+Pre-activated

Windows 11 Lite Enterprise v22H2 build 25201.1000 Bypassed+Pre-activated Tải xuống Windows 11 Lite Enterprise v22H2 build 25201.1000 Bypassed+Pre-activated là bản dựng Windows 11 DEV cập...

Windows 10 Enterprise LTSC 2021 v21H2 Build 19044.1889 Lite x64 by Ghost Spectre

Windows 10 Enterprise LTSC 2021 v21H2 Build 19044.1889 Lite x64 by Ghost Spectre Download Windows 10 Enterprise LTSC 2021 v21H2 Build 19044.1889 Lite x64 by...

Windows 10 Pro Lite AIO Build 1904X.1889 (x64) by Ghost Spectre

Windows 10 Pro Lite AIO Build 1904X.1889 (x64) by Ghost Spectre Tải xuống Windows 10 Pro Lite AIO Build 1904X.1889 (x64) by Ghost Spectre là...

Windows 11 Enterprise v22H2 build 22621.598 By Kirk

Windows 11 Enterprise v22H2 build 22621.598 By Kirk Tải xuống Windows 11 Enterprise v22H2 build 22621.598 By Kirk là bản dựng Windows 11 V22H2 build...

Windows 10 Black Enterprise Super Lite LTSC build 19044.1949 by Kirk

Windows 10 Black Enterprise Super Lite LTSC build 19044.1949 by Kirk Tải xuống Windows 10 Black Enterprise Super Lite LTSC build 19044.1949 by Kirk là...

Windows 11 Ultralight Serenity build 22621.590 by FBConan

Windows 11 Ultralight Serenity build 22621.590 by FBConan Tải xuống Windows 11 Ultralight Serenity build 22621.590 by FBConan là bản dựng Windows 11 Pro build...

Windows 10 Enterprise LTSC 21H2 (OS build 19044.1889) Slim By Kirk

Windows 10 Enterprise LTSC 21H2 (OS build 19044.1889) Slim By Kirk Tải xuống Windows 10 Enterprise LTSC 21H2 (OS build 19044.1889) Slim By Kirk là...

Tải về Windows 11 Pro Modded build 25193.1000 x64 by Kirk – TeamOS

Tải về Windows 11 Pro Modded build 25193.1000 x64 by Kirk - TeamOS Tải về Windows 11 Pro Modded build 25193.1000 x64 by Kirk -...

Redress OS – Phiên bản Windows 10 phong cách Windows 11

Redress OS - Phiên bản Windows 10 phong cách Windows 11 Redress OS là 1 bản dựng Windows 10 tuỳ biến với phong cách Windows...

Windows 10 Enterprise v22H2 build 19045.1949 + Office 2021 by Kirk

Windows 10 Enterprise v22H2 build 19045.1949 + Office 2021 by Kirk Tải xuống Windows 10 Enterprise v22H2 build 19045.1949 + Office 2021 by Kirk (TeamOS)...

Windows 11 Enterprise v22H2 build 22622.586 No-TPM – MaxResponse – Preactivated

Windows 11 Enterprise v22H2 build 22622.586 No-TPM - MaxResponse - Preactivated Tải xuống Windows 11 Enterprise v22H2 build 22622.586 No-TPM - MaxResponse - Preactivated là...

Windows 10 Black v22H2 Slim build 19045.1949 by Kirk

Windows 10 Black v22H2 Slim build 19045.1949 by Kirk Tải xuống Windows 10 Black v22H2 Slim build 19045.1949 by Kirk là bản dựng Windows 10...

Phoenix LiteOS 11 Pro+ Windows 11 v22H2 Build 22621.457 by FBConan

Phoenix LiteOS 11 Pro+ Windows 11 v22H2 Build 22621.457 by FBConan Tải xuống Phoenix LiteOS 11 Pro+ Windows 11 v22H2 Build 22621.457 by FBConan là...

Windows 10 Pro Lite v21H2 build 19044.1889 x64 by SanLex

Windows 10 Pro Lite v21H2 build 19044.1889 x64 by SanLex Tải xuống Windows 10 Pro Lite v21H2 build 19044.1889 x64 by SanLex là bản dựng...

Windows 11 Slim v22H2 build 25182.1010 By kirk – Team OS

Windows 11 Slim v22H2 build 25182.1010 By kirk - Team OS Tải xuống Windows 11 Slim v22H2 build 25182.1010 By kirk - Team OS là...

GSecurity OS – Windows 10 IoT Enterprise LTSC v21H2 build 19044.1288

GSecurity OS - Windows 10 IoT Enterprise LTSC v21H2 build 19044.1288 Tải xuống GSecurity OS là bản dựng Windows 10 IoT Enterprise LTSC v21H2 build...

[Reup] Windows 7 Ultimate (x64) xTreme Lite by FBConan

Windows 7 Ultimate (x64) xTreme Lite by FBConan Tải xuống Windows 7 Ultimate (x64) xTreme Lite by FBConan là bản dựng Windows 7 Ultimate...

Windows 11 X-Lite SE (25182.1000) DEV by FBConan

Windows 11 X-Lite SE (25182.1000) DEV by FBConan Tải xuống Windows 11 X-Lite SE (25182.1000) DEV by FBConan là bản dựng Windows 11 Insider Preview Build 25182 được tùy...

Windows 10 Black v21H2 (19044.1947) x64 Super Slim by Kirk

Windows 10 Black v21H2 (19044.1947) x64 Super Slim by Kirk Tải xuống Windows 10 Black v21H2 (19044.1947) x64 Super Slim by Kirk là bản dựng...

TIN MỚI