WINDOWS 10 LITE

Download Windows 10 Lite & SuperLite cho máy cấu hình thấp hoặc chơi game, download windows 10 lite & superlite…

Windows 10 Black v22H2 build 19045.2075 Slim Pre-Activated by Kirk

Windows 10 Black v22H2 build 19045.2075 Slim Pre-Activated by Kirk Tải xuống Windows 10 Black v22H2 build 19045.2075 Slim Pre-Activated là bản dựng Windows 10...

ReviOS – Windows 10 v22H2 build 19045.2075 x64 September 2022

ReviOS - Windows 10 v22H2 build 19045.2075 x64 September 2022 Tải xuống ReviOS - Windows 10 v22H2 build 19045.2075 x64 September 2022 là bản dựng...

Windows 10 X-Lite ‘Resurrection’ (19044.2075) by FBConan

Windows 10 X-Lite 'Resurrection' (19044.2075) by FBConan Tải xuống Windows 10 X-Lite 'Resurrection' (19044.2075) by FBConan là bản dựng Windows 10 v21H2 Enterprise LTSC build...

Windows 10 Enterprise LTSC 2021 v21H2 Build 19044.1889 Lite x64 by Ghost Spectre

Windows 10 Enterprise LTSC 2021 v21H2 Build 19044.1889 Lite x64 by Ghost Spectre Download Windows 10 Enterprise LTSC 2021 v21H2 Build 19044.1889 Lite x64 by...

Windows 10 Black Enterprise Super Lite LTSC build 19044.1949 by Kirk

Windows 10 Black Enterprise Super Lite LTSC build 19044.1949 by Kirk Tải xuống Windows 10 Black Enterprise Super Lite LTSC build 19044.1949 by Kirk là...

Windows 10 Enterprise LTSC 21H2 (OS build 19044.1889) Slim By Kirk

Windows 10 Enterprise LTSC 21H2 (OS build 19044.1889) Slim By Kirk Tải xuống Windows 10 Enterprise LTSC 21H2 (OS build 19044.1889) Slim By Kirk là...

Redress OS – Phiên bản Windows 10 phong cách Windows 11

Redress OS - Phiên bản Windows 10 phong cách Windows 11 Redress OS là 1 bản dựng Windows 10 tuỳ biến với phong cách Windows...

Windows 10 Enterprise v22H2 build 19045.1949 + Office 2021 by Kirk

Windows 10 Enterprise v22H2 build 19045.1949 + Office 2021 by Kirk Tải xuống Windows 10 Enterprise v22H2 build 19045.1949 + Office 2021 by Kirk (TeamOS)...

Windows 10 Black v22H2 Slim build 19045.1949 by Kirk

Windows 10 Black v22H2 Slim build 19045.1949 by Kirk Tải xuống Windows 10 Black v22H2 Slim build 19045.1949 by Kirk là bản dựng Windows 10...

Windows 10 Pro Lite v21H2 build 19044.1889 x64 by SanLex

Windows 10 Pro Lite v21H2 build 19044.1889 x64 by SanLex Tải xuống Windows 10 Pro Lite v21H2 build 19044.1889 x64 by SanLex là bản dựng...

GSecurity OS – Windows 10 IoT Enterprise LTSC v21H2 build 19044.1288

GSecurity OS - Windows 10 IoT Enterprise LTSC v21H2 build 19044.1288 Tải xuống GSecurity OS là bản dựng Windows 10 IoT Enterprise LTSC v21H2 build...

Windows 10 Black v21H2 (19044.1947) x64 Super Slim by Kirk

Windows 10 Black v21H2 (19044.1947) x64 Super Slim by Kirk Tải xuống Windows 10 Black v21H2 (19044.1947) x64 Super Slim by Kirk là bản dựng...

Windows 10/11 Pro Lite Edition 2in1 Aug 2202 Pre-Activated by TeamOS

Windows 10/11 Pro Lite Edition 2in1 Aug 2202 Pre-Activated by TeamOS Tải xuống Windows 10/11 Pro Lite Edition 2in1 Aug 2202 Pre-Activated by TeamOS là...

Windows 10 Pro v19h1 build 18358.1 Stable & Lite

Windows 10 Pro v19h1 build 18358.1 Stable & Lite Tải xuống Windows 10 Pro v19h1 build 18358.1 Stable & Lite là bản dựng Windows 10...

Windows 10 v1803 Lite Edition build 17134.112 (x64) PreActivated

Windows 10 v1803 Lite Edition build 17134.112 (x64) PreActivated Tải xuống Windows 10 v1803 Lite Edition build 17134.112 (x64) PreActivated là bản dựng Windows 10...

Windows 10 v1709 Lite Edition build 16299.192 x64 PreActivated

Windows 10 v1709 Lite Edition build 16299.192 x64 PreActivated Tải xuống Windows 10 v1709 Lite Edition build 16299.192 x64 PreActivated là bản dựng Windows 10...

[Reup] Windows 10 Conan OS (MPB) 19H2 Pro build 18363.1734 Pre-Activated

Tải về Windows 10 Conan OS (MPB) 19H2 Pro build 18363.1734 Pre-Activated Tải về Windows 10 Conan OS (MPB) là bản dựng Windows 10 Pro v19H2 build 18363.1734 được...

[Reup] Conan OS v2 – Windows 10 Lite (MPB) build 18363.1766 x64 Pre-Activated

Tải về Conan OS v2 - Windows 10 Lite (MPB) build 18363.1766 x64 Pre-Activated Tải về Conan OS v2 - Windows 10 Lite (MPB) build...

Windows 10 Home v21H2 x64 Gamer Edition by LiteOS [2022 July]

Windows 10 Home v21H2 x64 Gamer Edition by LiteOS Tải xuống Windows 10 Home v21H2 x64 Gamer Edition by LiteOS là bản dựng...

One Punch Man 10 Edition – Windows 10 v21H2 build 19044.1288 (x64)

One Punch Man 10 Edition - Windows 10 v21H2 build 19044.1288 (x64) Tải xuống One Punch Man 10 Edition - Windows 10 v21H2 build 19044.1288...

TIN MỚI